کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 28 خرداد 1403
 
خوش آمدید

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

 

 

سخن روز

 

پشتكار، ارزشمندترين عامل شكل دهنده كيفيت زندگي است و حتي از استعداد نيز مهمتر است.

 

 

 

 

 

 

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

اخبار کوتاه

در خانه بمانیم در امانیم.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  6 نفر
تعداد بازدید :  3469724 نفر
   ممتازین
خرداد99
نام:   علی سپاسیان
رشته:   ریاضی101
نفر اول 19.94
خرداد99
نام:   رامتین روسی
رشته:   ریاضی101
نفر دوم19.90
خرداد99
نام:   محمد سالار سمنانی
رشته:   ریاضی101
نفر سوم19.85
خرداد99
نام:   مهدی ایمنی پور
رشته:   ریاضی102
نفر اول19.93
خرداد99
نام:   آرمین ترکمندی
رشته:   ریاضی102
نفر دوم19.91
خرداد99
نام:   امیر علی اوجانی
رشته:   ریاضی102
نفر سوم19.89
خرداد99
نام:   امیر حسام شاعر پور
رشته:   تجربی103
نفر اول19.93
خرداد99
نام:   امیر حسین شیرزاد
رشته:   تجربی103
نفر دوم 19.81
خرداد99
نام:   امیر عباس حصاری
رشته:   تجربی103
نفر سوم 19.80
خرداد99
نام:   امیر بیات
رشته:   تجربی 104
نفر اول 19.91
خرداد99
نام:   سید کاظم موسوی
رشته:   تجربی 104
نفر دوم 19.79
خرداد99
نام:   مجتبی محمود زاده
رشته:   تجربی 104
نفر سوم19.60
خرداد99
نام:   فرهود یوسفی
رشته:   ریاضی201
تفر اول 20
خرداد99
نام:   مهدی احمدی
رشته:   ریاضی201
نفر دوم19.97
خرداد99
نام:   مسعود نیک بخش
رشته:   ریاضی201
نفر دوم 19.97
خرداد99
نام:   عرفان حاجی قدیر زاده
رشته:   ریاضی201
نفر سوم 19.95
خرداد99
نام:   سید امین طبایی
رشته:   ریاضی202
نفر اول 19.98
خرداد99
نام:   رضا سبحانی
رشته:   ریاضی202
نفر دوم19.84
خرداد99
نام:   علیرضا آگهی
رشته:   ریاضی202
نفر سوم 19.77
خرداد99
نام:   مهدیار مظهری
رشته:   تجربی203
نفر اول 19.5
خرداد99
نام:   عرفان بهرامی
رشته:   تجربی203
نفردوم 19.42
خرداد99
نام:   امیر حسین خدا بخشی
رشته:   تجربی203
نفر سوم 19.39
خرداد99
نام:   محراب رحمانی
رشته:   تجربی204
نفراول 19.8
خرداد99
نام:   علیرضا حقیقی
رشته:   تجربی204
نفر دوم 19.39
خرداد99
نام:   محمد صالحی
رشته:   تجربی204
نفر سوم19.18
برترین های فرهنگی99
نام:   سید کاظم موسوی
رشته:   قرائت قران
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   محمد صالحی
رشته:   قرائت قران
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   ابوالفضل هوشمند
رشته:   مداحی - اذان
مداحی اول - اذان سوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   امیر علی رضایی
رشته:   مفاهیم قران
دوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   حسین احمدی
رشته:   مفاهیم قران
سوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   اسماعیل سعادت
رشته:   نهج البلاغه
دوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   امیر حسین رحمت پور
رشته:   نهج البلاغه
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   محمد مهدی حاجی سیاری
رشته:   نهج البلاغه
دوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   متین اسماعیل وقار
رشته:   احکام
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   امیر حسین بختیاری
رشته:   احکام
دوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   طه لقایی
رشته:   احکام
سوم منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   محمد حسین مرادی فر
رشته:   صحیفه سجادیه
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   محمد سلطان شاهی
رشته:   صحیفه سجادیه
اول منطقه
برترین های فرهنگی99
نام:   علی جامه بزرگی
رشته:   صحیفه سجادیه
دوم منطقه